Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Nỗi buồn còn đó


Đôi lúc trong cuộc sống, có những điều xem ra đã hiểu, và đã làm giảm cơn phiền muộn, nhưng nỗi buồn dường như vẫn còn đâu đó.

Nỗi buồn dường như rất nhẹ, nên bạn có thể cười, nói giao tiếp bình thường với người đem đến nỗi buồn cho bạn.

Bạn có để ý vì sao nỗi buồn còn đó không? Là vì tình thân trong tâm bạn vẫn còn.

Và có lẽ chúng ta vẫn còn muốn tìm cách cho tâm lắng yên thật sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét