Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Hai người giận nhau

Hai người đang giận nhau, đang bực nhau và đang nói kể những lời khó nghe về nhau.

Ai cũng đúng, nên đang hết sức chứng tỏ cho thấy bên kia có lỗi, có lỗi và có lỗi.

Nếu là phiên tòa có lẽ chánh án phải gõ búa mấy lần để giữ trật tự trong tâm mỗi người. Bởi vì trong tâm cả hai đã mất quân bình, đã rối loạn.

Không ai nhìn ra tâm mình đang sôi sục, đang bảo vệ cái đúng của mình. Đâu cần luật sư biện hộ, mỗi người đã là một luật sư đại tài rồi.

Bạn hỏi, vậy cuối cùng xử thế nào. Còn thế nào ngoài sự chấp nhận cả hai cùng đúng, và bảo mỗi người về nhìn kỹ lại tâm mình.
Sự việc vẫn thế chỉ có tâm mình khăng khăng nên không làm chủ được tâm, và để cho những cơn nóng giận làm chủ đời mình. 

Thì dù có đúng trăm phần, mãi mãi vẫn thiệt thòi cho đời mình, bởi sẽ luôn bị chìm trong nóng giận, mà không biết rằng người có thể giải thoát tâm mình chính là mình.

Người đang đứng xử kia, có thế xử cho chúng ta thắng lần này, nhưng cuộc đời thì không thế!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét