Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Mình có tham chăng?


Đôi lúc chúng ta không nghĩ mình tham lam bạn nhỉ. Nhưng làm ít nhưng muốn kết quả nhiều, đơn giản như việc tập thể dục buổi sáng, thì lại là chuyện chúng ta thường trải qua. Nếu đều đặn chuyên nhất sẽ có kết quả, đúng là lúc đầu có hăng hái, dần dần tập cho lấy có, nhưng luôn mong kết quả được như ý.

Rất vi tế nhỏ nhiệm nên chúng ta thường không để ý, và rồi mọi việc đều như thế. Học hành đỗ đạt cần nhiều chuyên cần, nhưng giá như học vừa chừng mà vẫn qua được mọi kỳ thi thì đó lại là mong ước.

Chỉ khi nào tình cờ nhận ra điều này, mới không dè mình lại luôn tham lam quá độ à.


Mọi thứ đều bắt đầu từ một ngọn lửa nhỏ. Thiêu hủy hay xây dựng, có lẽ từ những gì rất nhỏ nhiệm mà đôi khi chúng ta chẳng để ý chăng?