Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Nỗi buồn còn đó


Đôi lúc trong cuộc sống, có những điều xem ra đã hiểu, và đã làm giảm cơn phiền muộn, nhưng nỗi buồn dường như vẫn còn đâu đó.

Nỗi buồn dường như rất nhẹ, nên bạn có thể cười, nói giao tiếp bình thường với người đem đến nỗi buồn cho bạn.

Bạn có để ý vì sao nỗi buồn còn đó không? Là vì tình thân trong tâm bạn vẫn còn.

Và có lẽ chúng ta vẫn còn muốn tìm cách cho tâm lắng yên thật sự.

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Kể công


Thường nghĩ rằng mình đang giúp ai đó, ý nghĩ đó khiến việc tốt chưa tự nhiên.

Việc tốt việc lành tự nhiên hoa nở nước chảy, có lẽ nước không biết mình đang trôi chảy, hoa không biết mình đang nở, chỉ thuận theo thời tiết nhân duyên mà thôi. Việc tốt của chúng ta có lẽ như thế, thì tâm ta và tâm người mới nhẹ như mây nổi. Chẳng gì bận tâm.


Vì tâm kể công của mình quá nhiều, quá nặng khiến mối tương giao dường như là sự trao đổi mà chính mình không biết. Nên khi đối tốt với ai, mà họ không tốt lại như mình nghĩ thì mọi điều không hay bắt đầu phát xuất. Phê phán nhau, chỉ trích nhau…

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Hai người giận nhau

Hai người đang giận nhau, đang bực nhau và đang nói kể những lời khó nghe về nhau.

Ai cũng đúng, nên đang hết sức chứng tỏ cho thấy bên kia có lỗi, có lỗi và có lỗi.

Nếu là phiên tòa có lẽ chánh án phải gõ búa mấy lần để giữ trật tự trong tâm mỗi người. Bởi vì trong tâm cả hai đã mất quân bình, đã rối loạn.

Không ai nhìn ra tâm mình đang sôi sục, đang bảo vệ cái đúng của mình. Đâu cần luật sư biện hộ, mỗi người đã là một luật sư đại tài rồi.

Bạn hỏi, vậy cuối cùng xử thế nào. Còn thế nào ngoài sự chấp nhận cả hai cùng đúng, và bảo mỗi người về nhìn kỹ lại tâm mình.
Sự việc vẫn thế chỉ có tâm mình khăng khăng nên không làm chủ được tâm, và để cho những cơn nóng giận làm chủ đời mình. 

Thì dù có đúng trăm phần, mãi mãi vẫn thiệt thòi cho đời mình, bởi sẽ luôn bị chìm trong nóng giận, mà không biết rằng người có thể giải thoát tâm mình chính là mình.

Người đang đứng xử kia, có thế xử cho chúng ta thắng lần này, nhưng cuộc đời thì không thế!