Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Khi không muốn nghe


Dự một buổi nói chuyện, tham gia một buổi thảo luận. Nếu nghe phải những lời của một ai đó mình không muốn  nghe. Lúc đó chúng ta làm thế nào, đây là câu hỏi luôn được hỏi.

Khi đi học phải nghe những buổi giảng không muốn nghe. Thường thì do người đang nói, chúng ta không chấp nhận người đó trong thâm tâm. 
Có thể vì đã từng xung đột, có thể vì cách nói trái quan điểm chúng ta, có thể vì họ nói hay nhưng đời thường sống chúng ta không cảm phục... Rất nhiều lý do để phải chịu đựng suốt thời gian nhân vật đó phát biểu, đôi khi chỉ mươi phút thôi, nhưng cảm giác chịu đựng rất khó chịu.

Bạn thường làm gì với tâm mình nhỉ, chứ với người đó mình làm gì bây giờ. Có lẽ chỉ làm được với tâm mình thôi. Nhưng làm sao!