Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

khi bị nhắc nhở


Một bạn hỏi: 
Có người nhắc mình là, khi được góp ý, nếu đúng thì từ từ sửa (vì đã là thói quen, khó mà sửa liền liền được), nếu chỉ là hiểu lầm (theo ý người bị góp ý thôi, chứ đang người rầy nhắc thì thấy đương sự lỗi trăm phần mới rầy nhắc chứ) thì để ý xem tâm mình phản ứng thế nào.Khi quen kịp nhìn những phản ứng của tâm thì mọi chuyện đỡ phiền thêm.

Nhưng như vậy có lý không, hay là mình nên giải bày cho người kia biết rằng mình không làm việc đó, không không có ý đó...
---
Trả lời thế nào các bạn nhỉ!


Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Nên thế nào đâyLâu nay trang này không có bài, bạn nhắn tin hỏi vì sao.

Đây cũng là điều trao đổi đấy chứ. Trao đổi là có sự tương giao, chịu nghe nhau nói.

Bạn bảo: Nhưng rất khó để kể, vì vừa định nói ra đã bị gạt ngang, người đó cứ như tự cho là hiểu vấn đề, nhưng sao hiểu được khi chưa nghe bên kia giải bày chứ. Lâu dần làm thinh luôn, có gì để trao để đổi nữa chứ.

Bạn nè, thông thường khi mình nói hay kể, thì thường lỗi bên kia, và mình luôn đúng. Vậy hỏi ý kiến chỉ là xác nhận mình đúng và bên kia vô lý khi xử sự như vậy.

Bạn không chịu vậy, cho rằng hỏi là để có cách giải quyết vấn đề đang nêu.

Nhưng biết giải quyết sao, khi bạn đã đúng trăm phần. Có cách nào hay hơn cách bạn đang chọn đâu!

----
Nhưng sẽ thế nào đây với trường hợp như vậy!