Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Nên nói hay không!

Nói ra thì sợ mất lòng, sợ gãy đổ mối tương giao, tuy chẳng thân thiết lắm, nhưng mất đi một người bạn mà thêm một người đối nghịch đâu hay gì.

Không nói thì cũng không vui, vì tự thấy bạn mình có lỗi, làm những điều sai quấy mà không góp ý cũng không được.


Bây giờ nên thế nào đây!