Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Lắc đầu !


À, hôm qua đọc một câu "Có người khi nhắc đến tên, mọi người làm thinh, cũng có người lắc đầu..."

Bạn hỏi làm sao biết khi nhắc tên mình, người khác lắc đầu hoặc làm thinh! Biết để mà sửa.

Thật khó mà biết, bởi trước mặt nhau đều vui vẻ, sao có thể biết được, khi không có mặt mình mọi người đều lắc đầu khi ai đó nhắc đến tên.

câu hỏi cũng khá thú vị. Bạn có cách nào để biết chăng?