Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Chỉ khi nào...


Có một bậc Thầy nhắc rằng: "Chỉ khi nào đương sự nhận ra lỗi, mới có thể thay đổi được".

Nhận cho ra lỗi mình thật khó. Vì ai vừa chỉ lỗi, chúng ta đã có vô số lý do để chứng mình rằng không phải là lỗi. Ngẫm đi nghĩ lại, hình như ít khi nào chúng ta có lỗi lầm.

Và lúc nào cũng dường như thấy rằng người chung quanh luôn lầm lỗi, khiến chúng ta phải phê bình, góp ý...

Nếu chúng ta đã toàn như vậy, thì sao đời sống chúng ta nhiều khó khăn và phiền muộn thế nhỉ!