Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Làm gì khó nhất

Đồi trà Cầu Đất độ cao 1600

Nhìn những hàng trà xanh dưới nắng, vất vả để có một tách trà ngon! Đang bàn về trà, vấn đề đột nhiên xoay chiều khi một người hỏi: Làm gì khó nhất nhỉ.

Câu hỏi thật đơn giản, "làm gì khó nhất" nhưng khó trả lời.