Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Qua lăng kính tâm


À, biết bao lần xảy ra chuyện chỉ vì hiểu lầm ý nhau.

Ngôn ngữ chỉ chừng đó, nhưng vì “ý tại ngôn ngoại”, nên mỗi người hiểu theo lăng kính tâm của mình.

Chúng ta thường than thầm như thế, chứ ít khi dám nói một câu thế này với ai, trừ khi quá tức!

Nhưng bây giờ sự việc đã như ngọn lửa bùng lớn, và mình khó mà đính chính ý mình không như thế.


Đính chính, thanh minh, bỏ đi hay thế nào đây nhỉ!