Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Thói quen

Thói quen là một điều khó nhận ra, cho đến khi ai đó cho biết, mới biết rằng thói quen nào đó đã là chính mình! Đến nỗi mình không hề hay biết!

Lời nói hay cách xử sự với nhau cũng thế, chúng ta ít khi để ý rằng mình làm thương tổn người, mà chỉ thấy người làm thương tổn mình.

Cho đến khi để ý tâm bị thương tổn, mà người bên kia thì cứ thản nhiên chẳng có vẻ gì cho là đã có lời nói hay cử chỉ hơi quá đáng. Khi chợt thấy nơi người, cũng là lúc giật mình nơi chính mình.

Người không hay không biết thái độ của họ, cũng như mình khó mà hay biết thái độ của mình! Thói quen ở mặt tiêu cực nguy hiểm cho chính chúng ta là vậy.

Chính thế ở mặt tích cực, người ta tập quen những gì cần thiết để tâm chính mình có thể lắng nhanh những giao động. Chỉ khi chính tâm mình có sự bình an, mới có thể biết những thói quen gây tác hại cho mình và người - mà một tâm thường giao động khó có dịp hiểu rõ.

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Hàn lại tâm mình!

Khi tương giao có những va chạm, trong tâm đổ vỡ niềm tin về nhau.

Có còn được như xưa không?

Người thì bảo tha thứ nhưng không quên. Người thì bảo tuy chuyện gì rồi cũng qua, nhưng không nhớ lại thì thôi, nhớ lại vẫn đau lòng khi bị đối xử như vậy, dù chỉ trong giây phút người kia nóng giận.

Bạn hỏi có cách nào hàn gắn không?

Mối tương giao có thể hàn gắn và tốt đẹp như xưa vẫn được, nhưng trong tâm (hay trong tim!) vết thương khó nhạt.


Có bạn nào có cách hàn gắn được tâm chính mình không nhỉ. 

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

mã đáo thành công

Năm nay là năm Giáp Ngọ, đâu đâu cũng thấy tranh về ngựa. và câu thường nhắc là "mã đáo thành công". Thành công gì đây khi tới năm ngựa đến này.

Trong nhiều thành công, nhưng trong phạm vi trao đổi lâu nay của chúng ta, nếu thường lắng nghe được tâm mình, biết kịp vọng động của tâm trước khi phát ra lời nói và hành động. Thì có được coi là thành công chăng? Cho năm nay?