Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

mã đáo thành công

Năm nay là năm Giáp Ngọ, đâu đâu cũng thấy tranh về ngựa. và câu thường nhắc là "mã đáo thành công". Thành công gì đây khi tới năm ngựa đến này.

Trong nhiều thành công, nhưng trong phạm vi trao đổi lâu nay của chúng ta, nếu thường lắng nghe được tâm mình, biết kịp vọng động của tâm trước khi phát ra lời nói và hành động. Thì có được coi là thành công chăng? Cho năm nay?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét