Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Ai vừa ý mình

Chúng ta luôn đặt quá nhiều ước muốn và hy vọng nơi người làm giống ý mình, nghĩ giống ý mình và đồng ý với ý mình.

Còn chính mình có giống ý ai,có vừa ý ai, và có đồng ý với ý người vừa đưa ra không,thì mình lại chưa để ý.

Thất vọng và đau khổ chỉ một khe hở này, chỉ là lằn ranh mỏng manh này.

Có khi nào đang thất vọng bạn nhìn ra điều này không. 

Bởi rõ ràng, không ai có thể hoàn chỉnh theo ý mình được, vì họ luôn đang làm vừa lòng của họ và rất đang mong mình làm đúng ý họ để họ đừng thất vọng! Như mình đang muốn vừa lòng ý của mình vậy.


Mình và người đau khổ, thất vọng về nhau có lẽ chỉ là thế, bạn nhỉ! 


1 nhận xét: